CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂN AN PHÁT
Phòng 24B1 - Toà Nhà Bình Vượng - 200 Quang Trung - Hà Đông - HN
ĐT: 0242 241 0870 - Hotline: 096 525 8336
Email: tananphatltd@hotmail.com
Showing posts with label Juuko. Show all posts
Showing posts with label Juuko. Show all posts

Bộ điều khiển JUUKO K808


Bộ điều khiển JUUKO K808
Bộ điều khiển JUUKO K808.

Bộ điều khiển JUUKO K800 có 8 nút điều khiển + nút dừng khẩn nút Start + 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 310g
Chất liệu PA (30% GF)


Bộ điều khiển JUUKO K808
Bộ điều khiển JUUKO K808.

Bộ điều khiển JUUKO K800 có 8 nút điều khiển + nút dừng khẩn nút Start + 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 310g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO K806

Bộ điều khiển JUUKO K800

Bộ điều khiển JUUKO K806
Bộ điều khiển JUUKO K806.

Bộ điều khiển JUUKO K806 có 8 nút điều khiển + nút dừng khẩn nút Start + 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 310g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO K800

Bộ điều khiển JUUKO K806
Bộ điều khiển JUUKO K806.

Bộ điều khiển JUUKO K806 có 8 nút điều khiển + nút dừng khẩn nút Start + 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 310g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO K400

Bộ điều khiển JUUKO K400


Bộ điều khiển JUUKO K400 có 4 nút điều khiển + nút dừng khẩn 1 cấp tốc độ.

Thông số kỹ thuật
Tần số 433MHz~434MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 300g
Chất liệu PA (30% GF)
Bộ điều khiển JUUKO K400


Bộ điều khiển JUUKO K400 có 4 nút điều khiển + nút dừng khẩn 1 cấp tốc độ.

Thông số kỹ thuật
Tần số 433MHz~434MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 300g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO K800

Bộ điều khiển JUUKO K800.

Bộ điều khiển JUUKO K800 có 8 nút điều khiển + nút dừng khẩn nút Start + 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 310g
Chất liệu PA (30% GF)
Bộ điều khiển JUUKO K800.

Bộ điều khiển JUUKO K800 có 8 nút điều khiển + nút dừng khẩn nút Start + 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 310g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO K1000


Bộ điều khiển JUUKO K800

Bộ điều khiển JUUKO K1000 có 10 nút điều khiển + nút dừng khẩn nút Start + 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 433~434MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 245x57x51 mm
Trọng lượng 340g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO K800

Bộ điều khiển JUUKO K1000 có 10 nút điều khiển + nút dừng khẩn nút Start + 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 433~434MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 245x57x51 mm
Trọng lượng 340g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO A600


Bộ điều khiển JUUKO A600
Bộ điều khiển JUUKO A600 có 6 nút điều khiển + nút dừng khẩn + chuyển mạch.


Thông số kỹ thuật
Tần số 315MHz(256CH)
Khoảng cách điều khiển 100M
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 6mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C~+75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 240x44x25mm
Trọng lượng 226g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO A600
Bộ điều khiển JUUKO A600 có 6 nút điều khiển + nút dừng khẩn + chuyển mạch.


Thông số kỹ thuật
Tần số 315MHz(256CH)
Khoảng cách điều khiển 100M
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 6mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C~+75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 240x44x25mm
Trọng lượng 226g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO K600

Bộ điều khiển JUUKO K600
Bộ điều khiển JUUKO K600 có 6 nút điều khiển + nút dừng khẩn 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 305g
Chất liệu PA (30% GF)
Bộ điều khiển JUUKO K600
Bộ điều khiển JUUKO K600 có 6 nút điều khiển + nút dừng khẩn 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 305g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO B400


Bộ điều khiển JUUKO A600
Bộ điều khiển JUUKO A400 có 4 nút điều khiển + nút dừng khẩn, 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz, 447MHz
Khoảng cách điều khiển 100M
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C~+75°C
Công suất phát <10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 161x60x28mm
Trọng lượng 241g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO A600
Bộ điều khiển JUUKO A400 có 4 nút điều khiển + nút dừng khẩn, 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz, 447MHz
Khoảng cách điều khiển 100M
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C~+75°C
Công suất phát <10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 161x60x28mm
Trọng lượng 241g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO B800

Bộ điều khiển JUUKO B800.
Bộ điều khiển JUUKO B800 có 8 nút điều khiển + nút dừng khẩn, 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 335MHz, 434MHz, 447MHz, 470MHz, 868MHz, 915MHz, 2.4GHz
Khoảng cách điều khiển 100M
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 6mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C~+75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 204x60x28mm
Trọng lượng 288g
Chất liệu PA (30% GF)
Bộ điều khiển JUUKO B800.
Bộ điều khiển JUUKO B800 có 8 nút điều khiển + nút dừng khẩn, 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 335MHz, 434MHz, 447MHz, 470MHz, 868MHz, 915MHz, 2.4GHz
Khoảng cách điều khiển 100M
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 6mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C~+75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 204x60x28mm
Trọng lượng 288g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO B1200Bộ điều khiển JUUKO B1200.
Bộ điều khiển JUUKO B1200 có 12 nút điều khiển + nút dừng khẩn, 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz, 447MHz
Khoảng cách điều khiển 100M
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 6mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C~+75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 249x60x28mm
Trọng lượng 296g
Chất liệu PA (30% GF)


Bộ điều khiển JUUKO B1200.
Bộ điều khiển JUUKO B1200 có 12 nút điều khiển + nút dừng khẩn, 1 hoặc 2 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 470MHz, 447MHz
Khoảng cách điều khiển 100M
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 6mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C~+75°C
Công suất phát +10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 249x60x28mm
Trọng lượng 296g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO K1200


Bộ điều khiển JUUKO K1200.

Bộ điều khiển JUUKO K1200 có 12 nút điều khiển + nút dừng khẩn, nút Start + 1 hoặc 2 cấp tốc độ.

 
Thông số kỹ thuật
Tần số 433~434MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát <10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 242x57x51 mm
Trọng lượng 345g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO K1200.

Bộ điều khiển JUUKO K1200 có 12 nút điều khiển + nút dừng khẩn, nút Start + 1 hoặc 2 cấp tốc độ.

 
Thông số kỹ thuật
Tần số 433~434MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát <10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 242x57x51 mm
Trọng lượng 345g
Chất liệu PA (30% GF)

Bộ điều khiển JUUKO K200

Bộ điều khiển JUUKO K200
 
Bộ điều khiển JUUKO K200 có 2 nút điều khiển + nút dừng khẩn 1 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 433MHz~434MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát <10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 226g
Chất liệu PA (30% GF)
Bộ điều khiển JUUKO K200
 
Bộ điều khiển JUUKO K200 có 2 nút điều khiển + nút dừng khẩn 1 cấp tốc độ.


Thông số kỹ thuật
Tần số 433MHz~434MHz
Khoảng cách điều khiển 100 m
Hệ thống điều khiển PLL
Trở kháng ăng ten 50Ω
Thời gian hồi đáp 50ms ~ 100 ms
Nguồn LR6(AA)1.5V x2
Công suất 8mA@DC3V
Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +75°C
Công suất phát <10dbm
Cấp bảo vệ IP65
Kích thước 193x57x51 mm
Trọng lượng 226g
Chất liệu PA (30% GF)
 
2012 Đại lý phân phối tay điều khiển cẩu trục từ xa | BTemplate3s | Blogger Templates for HostGator Coupon Code Sponsors: WooThemes Coupon Code, Rockable Press Discount Code